miercuri, 16 ianuarie 2013

ATLANTIDA SI TERITORIUL ROMÂNESC
 
Una din cele mai fabuloase legende ale civilizației pământene, Atlantida, a incitat mințile multor oameni de stiinţă, cercetători, dar nu numai, fără a găsi un răspuns acceptabil în privinţa adevărului legat de acest imperiu mistic al preistoriei noastre. De ce l-am denumit fabulos? Deoarece în decursul secolelor au apărut nenumărate versiuni fanteziste care, în loc să dezlege mitul, au încetoşat minţile oamenilor şi au canalizat gândurile pe piste cu totul greșite. Nimănui nu i-a trecut prin minte să adune, să sistematizeze şi să analizeze toate legendele, poveştile şi basmele legate direct şi indirect de acest ţinut miraculos, considerat un ţinut al zeilor. Oceanul Atlantic a primit aceasta denumire de la popoarele mediteraneene deoarece era o zonă misterioasă dar şi foarte periculoasă pentru ei ca şi ţara Atlantidei la vremea respectivă. Alţii o consideră doar o simplă ficţiune, fără o bază concretă în realitatea istorică. Momentan este foarte greu să determinăm locul şi întinderea Atlantidei după cele relatate de Platon unde s-au strecurat multe indicii greşite, chiar absurdităţi, datorate deformării textelor transmise oral până la el din dorinţa fiecăruia de a contribui cu ceva fantastic la transmiterea legendei în timp. Indiciile cele mai importante par a duce la ideea că acest teritoriu misterios era un ţinut insular înconjurat de mare şi se afla dincolo de o strâmtoare, dar şi dincolo de aşa zisele Coloane lui Hercule, iar în final a dispărut înghiţit de ape. Analizând superficial cele relatate, pentru determinarea locaţiei avute, ne putem trezi pe piste foarte variate şi absolut eronate în căutări. Singurul indiciu viabil este că a dispărut dintr-odată din istoria pământeană în condiţii neelucidate şi pline de mister, fapt care nici până azi nu s-a putut dezlega complet.
Atlantida a fost un adevăr istoric trăit sau o minciună scornită? Să trecem la prima observaţie care ne indică un ”teritoriu insular”. Cuvântul ”insulă”, în realitatea actuală se referă la un ţinut înconjurat de mare. Dacă însă analizăm cuvintele folosite se pot ridica dubii serioase asupra formei geografice pe care se întindea cândva teritoriul Atlantidei. Insula, ca expresie originară, indica la vremea respectivă o limbă de pământ dintr-o mare de ape care era legat de o întindere mai mare de uscat printr-un istm, dar foarte bine şi un teritoriu de uscat încercuit ermetic de masive muntoase cu piscuri înalte până la cer. Insulă = intra + sulă, unde al doilea component se referă la o ”formă penetrantă” pe o anumită direcţie, orizontală sau verticală, a unei formațiuni terestre întinse într-un mediu diferit de cel în cauză, adică în apă sau aer mai precis. Tot în legenda rămasă, foarte corect, se precizează că teritoriul Atlantidei se ”asemăna” ca mărime cu un continent, adică avea o întindere destul de vastă comparativ cu alte aşa-zise ”pământuri” cunoscute. Însă această expresie lingvistică era una politico-organizatorică, indicând în primul rând mărimea unui ”teritoriu de influență” a statului respectiv şi nu neapărat o ”întindere de uscat” compact de mari dimensiuni. Continent = controlat + eminent, adică ”ceva” sub un control direct şi necondiţionat, respectiv supus unei conduceri care acţionează din umbră. Precizarea ”înconjurat de mare”, ataşat insulei, ne indică o învăluire posibilă a apelor în formă de con (înconjurat = între + con + jur + aranjat), şi nu de cerc, a teritoriului Atlantidei. Acest indiciu suplimentar tot la o posibilă formă peninsulară ne duce, ca şi cel de care este ataşat. Să analizăm acest cuvânt "insulă", foarte controversat, şi din alt punct de vedere al componenţei avute. Insula=in+sul+a, ceva care se află în interiorul unui sul, contur împăturit, de forma ”a”. Cuvântul ”sul” este substituirea acţiunii de învăluire, de acoperire, respectiv a protejării în timp, ceva extrem de important în a fi păstrat pentru viitor. Iar acest important lucru este originea noastră, puterea şi măreţia atribuită nouă de Divinitate. Noi am uitat să analizăm înţelesul cuvintelor din punctul de vedere al componenţei avute admițând interpretări referitoare la anumite domenii restrânse de valabilitate, la indicaţia unor filologi din trecut sau a altora din prezent. Oare expresiile unei limbi s-au format doar printr-o simplă asociere a literelor fără a avea componente explicative proprii asupra înțelesurilor care trebuiesc adoptate în interpretare? Silabisirea are doar rolul de a asigura despărţirea cuvintelor la terminarea spaţiului de scris prestabilit? Sau are şi un alt rol foarte important explicativ?
Conform săpăturilor geologice, în teritoriile extracarpatice găsindu-se rămășițe fosilizate de viețuitoare marine s-a dovedit că teritoriile respective au fost acoperite de ape timp îndelungat.
Foarte probabil că actualele câmpii româneşti, şi nu numai, erau componentele imensei întinderi de ape denumit ca Oceanul (Pre)Atlantic. Existența la acea vreme a Continentului lemurian în bazinul Oceanului Pacific, din emisfera sudică, explică această dispunere a păturii de ape pe suprafața nordică a Pământului.
Înclinarea inițială în adâncime spre Europa de est a platoului atlanto-european a scos atunci la suprafață o serie de insule şi insuliţe vestice care puteau permite foarte uşor accesul până la Continentul american.
În zona actualului bazin al Dunării de jos se afla o întindere de ape pe drept considerat o ”Mare”, componentă a vestitului ocean. Oceanul ajungea departe spre est până la Marea Caspică incluzând şi zonele câmpiilor din Europa de est, de centru şi de nord. Aceasta imensitate de ape care comunica şi cu Oceanul Arctic învăluia, atenţie, nu încercuia, un continent fragmentat care ajungea aproape de ţărmurile Americii de nord.
Transilvania de atunci putea fi foarte uşor o peninsulă din acest oceanimens, legat de restul teritoriilor din Europa de vest prin limba de uscat, istmul alcătuit de lanţul muntos care leagă Carpaţii româneşti de Munţii Tatrei. Din sud, traversând ”Marea” aflată în locul Panoniei dar şi în locul Olteniei, Munteniei şi Bulgariei de azi se putea ajunge de la podişul grecesc la poalele Carpaţilor Meridionali. De preferat şi mai sigur în acele vremuri, era trecerea pe uscat până la ”strâmtoarea” de la Porţile de Fier unde era oraşul de primire dar şi de triere al vizitatorilor. Era un fel de port de unde, printr-o ”trecere îngustă”, dintre cei doi pereţi abrupţi se putea păşi pe teritoriul interzis. Pe malul de vizavi era o barieră sau poartă metalică cu aripile susținute de două turnuri de veghe înalte prevăzute cu sisteme de supraveghere şi de nimicire ale intruşilor nepoftiţi, având o rază de acţiune prin care acopereau ambele întinderi din sudul statului. Erau dotaţi cu sisteme de radar şi tunuri de gen laser cu care puteau distruge tot şi orice pe distanţe de sute de kilometri, ceva de neegalat şi de neînțeles la acea vreme.
Iată ce erau de fapt aceste coloane misterioase, printre care ”năvălea puterea uriaşă şi trufaşă” din vremea respectivă, dar şi de care ”nu se putea trece” de nici un fel. De atunci i-a rămas defileului Dunării de azi denumirea de Porţile de Fier, dar şi numele oraşului de aici, Drobeta Turnu-Severin, fiindcă în zona respectivă se înălţau aceste Coloane rebotezate de unii şi ca Turnurile Severităţii sau Zdrobitoare. Existenţa unor astfel de turnuri şi în alte locuri strategice nu este exclus, chiar foarte probabil de presupus. Voi încerca să schiţez cele prezentate şi va veți da seama că toate descrierile legendei lui Platon, dar nu numai, sunt perfect valabile pentru ţinutul Transilvaniei de azi, fiind singurul teritoriu de pe Globul nostru pamântesc ce corespunde, respectiv care se conformează absolut tuturor cerinţelor în acest sens:
Mergând mai departe, dincolo de o strâmtoare terestră, se ajungea la orașul cel vestit, cel misterios, cel legendar: Atlantisul. Se afla în locul actualei localităţi Braşov, amintită şi ca Orasul Coroană, respectiv Regele Oraşelor. Stema de altădată a oraşului ne arată clar că existenţa localităţii este ancorată în timp de acest teritoriu ca şi rădăcinile unui copac secular de sol, iar rolul său istoric milenar este redat de coroana regească ca semnul puterii absolute avute.  De unde a moştenit oraşul denumirea care este amintită, cu care se mai mândrește şi azi pe ascuns? De unde a primit stema care spune lucruri atât de măreţe? Nu a fost amintită niciodată ca o capitală regească, ci doar refugiu pentru oameni capabili. Nu a avut faimă, ci doar a dat oameni faimoşi. Nu a fost în atenţia nimănui şi totuşi era un centru apreciat şi recunoscut de foarte mulţi.
Subsolul oraşului este brăzdat de un sistem de tunele care ajung la mari distanţe în afara lui de parcă ar spune că pe vremuri aşezarea nu se limita doar la teritoriul actual, ci la unul cu mult mai mare ca suprafaţă.
Tunelele au fost blocate şi necercetate niciodată, nefiind nici un interes în acest sens. Imensitatea lucrării se poate explica strategic, dar nu şi economic. Preţul unei astfel de lucrări depăşea cu mult posibilităţile financiare ale oraşului medieval care exista aici pe vremuri. Dacă este o moştenire din antichitate iarăşi apare întrebarea: - Ce interese ascunse se aflau în spatele motivaţiilor de a le săpa pe acestea? În acest sens vă readuc legenda care pomeneşte de o reţea de tunele sub oraşul Atlantis.
Se aminteşte de un munte nu prea înalt în vecinătatea Atlantisului care avea două izvoare, unul cald şi altul rece. Vă dezvălui o ciudăţenie legată de istoria muntelui Tâmpa, de care cred că nu au auzit decât de foarte puţini dintre noi. Există o susţinere superstiţioasă, aprope uitată, că sub acest munte s-ar ascunde un lac fără fund plin cu apă curată care cândva alimenta niște izvoare pentru locuitorii din jur. În orice caz teritoriul ocupat de actualul oraş este amintit ca un pământ mocirlos şi care a secat cu timpul prin retragerea apei în adâncuri. Locul cum se ştie, conform documentelor scrise şi nescrise rămase, era aproape nelocuit iar în împrejurimi erau doar localităţi neînsemnate ca mărime şi ca importanță. 
Oraşul Braşov, care întotdeauna figura ca o mică cetate apărată de ziduri fragile, a fost întemeiat de saşii aduşi de regii ungari în secolele XII-XIII pe motivul colonizării unor zone slab populate şi părăsite cu mult timp în urmă de localnicii autohtoni.
Cum le-a venit saşilor ideea de a da oraşului numele de Kronstadt (Oraşul Coroană) -dacă nu după o moştenire orală încă existentă pe teritoriul respectiv. Fiind mesteşugari şi foarte interesaţi de comerţ, ei au preluat o denumire cunoscută din zona respectivă pentru a putea fi localizaţi şi găsiţi mai uşor de cei interesaţi. În apropiere, doar la câțiva kilometri, găsim o altă aşezare cu nume sonor: Hermanstadt, adică ORAȘUL OAMENILOR SUPERIORI. Acest cuvânt pur românesc compus, O+RAS, s-a născut în urma istoriei avute de localităţile din acest ţinut ca fiind distruse sistematic şi definitiv, chiar demolate până la urmă. Expresia dată, în trecutul îndepărtat, se referea la un „O”-ras, adică la „O” (ca) arie delimitată în circumferință, între hotare bine stabilite, aflată sub jurisdicția unei comunităţi aparte de cei în jur. Litera „O” este un „semn distinctiv” al apartenenței la ceva total diferit de exteriorul lui!

Mările în antichitate erau privite ca nişte bariere naturale care asigurau o posibilitate de retragere eficientă sau ca întinderi apreciabile relativ periculoase şi greu de trecut. Luându-ne după interpretările unilaterale adoptate ulterior cuvintelor, încetățenite artificial în mintea noastră, dar şi analizând expresiile literare după reguli noi introduse am căzut din greșeli derutante în greșeli ireparabile. La fel descrierea dată de Platon : „călătorind mai departe din oraşul descris se puteau ajunge pe alte insule, iar de acolo pe continentul opus” se poate traduce cu totul altfel decât cum am stabilit noi. Legenda descrie teritoriul atlant brăzdat de canale de aducţiune şi de irigare care puteau împărți suprafaţa ţinutului, ca particularitate, în adevărate insule la prima vedere pentru cei care nu erau familiarizați cu astfel de realizări tehnice.
Toţi, absolut toţi care au lansat şi au susţinut, în cursul timpurilor străvechi, legendele legate de istoria Atlantidei au fost mai marii filozofi ai vremurilor respective. Aceştia priveau lumea din perspectiva teoreticului şi au folosit în limbajul lor cuvinte referindu-se la unele înţelesuri ascunse ale acestora. Ei se exprimau de multe ori prin metafore transferând astfel sensul de la abstract la concret, dar şi de la concret la abstract. Foloseau foarte des figurile de stil dintr-o comparaţie metafizică subințeleasă schimbând categoriile logice pentru a sensibiliza la maxim auditoriul faţă de ideile prezentate.
Astfel au introdus posibilitatea interpretării greşite a cuvintelor de cei neiniţiaţi, dar şi admisibilitatea deformării adevărurilor prezentate de ei în decursul timpurilor care au urmat. Filozofia antică era mai mult una speculativă şi nu una real-concretă pentru care trebuie să fim foarte circumspecți şi atenţi în interpretarea celor prezentate de aceşti monştrii sacri ai trecutului. Revin asupra stemei proprii a oraşului Brașov de unde provine denumirea sa populară nici până astăzi uitată. Atlantisul avea următorul însemn, extras din simbolul statal al Atlantidei, care ne poate pune la fel pe gânduri:

Inversul coroanei(culoarea roşie) este rădăcina(culoarea maro)! Coroana defineşte puterea, iar puterea redă istoria; rădăcina susţine calitatea, iar calitatea expune măreţia. Pe baza acestui însemn a primit Atlantisul, din alt motiv în plus, şi denumirea de Oraşul- Rozelor de care s-a uitat complet. Simbolistica prezentată nu este altceva decât vestita Roza-Vânturilor! „ROZĂ” care s-a pierdut în timpul istoriei, iar noi am făcut egalitate între această denumire şi schema stelară a celor patru puncte cardinale care definesc poziţiile estului, vestului, sudului şi nordului cu numele adevărat de Steaua-Cardinală.
Roza-Vânturilor redă generic existenţa Legii unice a echilibrului şi a stabilităţii unitare într-un ansamblu energetic spiritual-material. Redefinit, este schema geometrică a interferenţei fluxurilor logice şi energetice care pot închega sau desface legăturile dintre timp şi dimensiune fără a afecta armonia globală existentă între formele „geo” şi „bio” în manifestare. Pare o lege greu de definit analitic, dar să nu uităm că avem o imagine globală a acesteia care se poate simplifica în aspectul ei spaţial, respectiv superficial, cu puţină imaginaţie intuitivă. Celelalte 6 oraşe posibile ale Atlantidei, în legendă se vorbeşte de 7 oraşe importante pe teritoriul dat, se aflau în locul Sibiului, Devei, Clujului, Băii Mari, Gheorgheniului şi Reghinului.
Al şaptelea, în locul Braşovului, având în apropiere şi minele de uraniu s-a impus ca și capitală. Avea o întindere cu oraşul satelit circular până aproape de Sfântu Gheorghe, Codlea respectiv Bran. Prin deținerea dreptului exclusiv de a produce arme nucleare a devenit, de la început, centrul militar suprem şi centrul politico-administrativ al Imperiului-Federal din emisfera nordică. În zona Reghinului se afla aşa numitul „Templu-central” de construcţie conică care adăpostea cristalul sferic protector. Era un cristal de munte, de siliciu, de formă sferică care în urma dimensiunii avute acoperea tot teritoriul statului cu influenţa sa. Producea un câmp spațial perfect silenţios prin respingerea tuturor zgomotelor şi sunetelor terestre şi extraterestre perturbatoare sufletului uman permițând astfel procesul fizic de ”contemplare” în liniște a minţii umane.
Aşa-zisele „temple” erau de fapt nişte construcţii speciale care adăposteau „regeneratoare sonatice”, sono-atomice mai concret spus. Cel centric, de la Reghin, avea un „regenerator informaţional” primar, cu numele prescurtat de REG-INA-A (REGINA-A). Celelalte şase oraşe posedau câte un ”regenerator integrator”, secundar, notate cu REG-ENT-A (REGENT-A). Capitala avea în dotare „regeneratorul general” care furniza în plus energia teluro-gravitaţională extrasă din descompunerea energiei nucleare folosită pentru funcţionarea întregului sistem amintit. Avea menirea de a capta, de a centraliza şi de a prelucra toate datele informaţionale furnizate din teritoriu. Acest „Templu-coordonator” era denumit REG-ERE-A (REGERE-A) de localnicii atlanţi.
De aici provine caracterizarea celor care conduceau teritoriile de dincolo de mări şi ţări din basmele populare ca „regi răi” (regii răului), sau chiar balauri (ca întruchipările răului). Dar cuvântul "rea", din care s-a născut ”răul” de azi şi care produce repulsii, teamă, oroare la cei credincioşi oare nu avea un alt înţeles pe vremea respectivă? De pildă: rea = reactualizare prin întoarcere la origini, sau chiar renaştere prin origine? Cu acest sistem pus la punct se putea pune în evidenţă emiterea şi captarea gândurilor prin metoda telepatiei între locuitorii zonei respective, dar şi a hologramelor personalizate ale celor aflate într-un contact permanent. În misiunile externe cei nominalizaţi purtau astfel de dispozitive în miniatură care permiteau legături informaţionale imposibil de captat şi ascultat de cei neavizaţi. Putem deduce că, atlanticii cunoşteau fenomenul cristalizării-recristalizării în masă, aveau în dotare bombe nucleare, și controlau fenomenul fisiunii şi fuziunii nucleare.
Cu astfel de bombe de mici dimensiuni au fost distruse oraşele mitice Sodoma şi Gomora din orientul apropiat. Între cele şapte oraşe erau împărţite dreptul şi obligaţia de a se ocupa de obţinerea unor elemente chimice cheie cu prelucrarea acestora. Fiind situate în dreptul trecătorilor principale aveau răspunderea de a apăra Transilvania de intruşi care ar fi putut copia secretele tehnice sau fura documentațiile asupra acestora. În acest sens graniţele statului erau bine păzite şi ermetic închise.
Atlantii erau dotaţi cu care de luptă terestre care puteau zbura sau trece prin ape, cu ochiuri magice electro-ionice care detectau orice mişcare şi persoană indiferent de localizarea avută, arme de foc cu lumină orbitoare sau lovituri ucigătoare, unele deja foarte bine cunoscute nouă în prezent. Mijloacele de deplasare motorizate dotate cu arme de foc puteau fi confundate de cei neștiutori cu balauri, dragoni, cai, monştri marini care scuipă foc, jar, căldură sau vânt ucigător.
Deci relatările din basme nu sunt chiar nefondate. Despre misiunile de civilizare spirituală prin îndrumare şi de pedepsire ale atlanţilor povestesc scrierile biblice date dispărute şi după care s-au scris povestirile din Vechiul Testament. Aceste acţiuni s-au desfășurat înaintea Potopului cauzat de cometă. În urma pierderilor majore şi irecuperabile suferite, treptat au renunţat la astfel de acţiuni. Aşa au dispărut ”persoanele” lui Dumnezeu care se plimbau între muritori conform textelor biblice. Datorită cunostințelor ştiinţifice, dar mai ales în urma dotărilor tehnice şi militare avute, Atlantida a fost considerată o Țară a Zeilor, respectiv atlanticii erau priviţi ca Dumnezei. Ei au luat în serios funcţiile cu care au fost investiţi de popoarele din jur intervenind când ceva nu corespundea legilor susţinute de ei sau când erau ameninţate interesele lor.
Duşmanii au fost nimiciţi iar aliaţii răsplătiţi. Iată răspunsul că de ce se vorbeşte în Biblie la plural referitor la vorbele, faptele şi persoanele lui Dumnezeu. Tot atunci se explică şi faptul că exista o perioadă de timp când Domnul /Domnii umbla/umblau nestingherit/nestingheriţi intre oameni după care a/au dispărut fără o explicaţie plauzibilă. Cum puteau ajunge atlanticii la o asemenea performanţă într-un timp atât de scurt, pe când popoarele din jurul lor se chinuiau într-o neştiinţă relativ foarte redusă faţă de ei? Cu ajutorul cunoaşterii şi aplicării „geneticii spirituale”. Regeneratorul primar, REGINA, era de fapt un sintetizator de informaţii care între altele capta „informaţiile cosmice” de foarte joasă frecvenţă, de forma undelor liniare verticale şi le scana doar pe cele utile în forma undelor sinoptice. Secundarele, cele REGENTA, erau nişte „analizatoare de aspect” care separau informaţiile primite de la REGINA şi o retransmiteau pe orizontală sub forma undelor sintonice generatoare de imagini focalizante.


Un sistem de „Coloane” în I-nversiune (invers pus) transpune energia global-latentă în flux energetic liniar-aparent, dând naştere printr-o posibilitate de redirecționare a fluxului la ruperea spațiului temporal din zona de influenţă permițând astfel execuţia unui salt-imaginar dimensional. Dar, în cazul fenomenului invers montat produce închiderea versiunii arătate mai înainte, respectiv readuce sistemul energetic transformat la cel normal, într-o situaţie de O-punere. Ce poate fi însă această versiune ”I” mistic şi cea de punere în ”O” miraculos ale unei ”Idei Constructive” arătate şi din care s-a născut Legea unică şi unitară pe care se construiește Universul, denumit filozofic ca Legea contrariilor şi contradicțiilor? Indiciile ”I”(unic) şi ”O”(unitar) funcţionează doar în cazul distribuirii Coloanelor ”T” după ”punctele virtual definitorii” ale unui ”cerc teoretic”. Un cerc are 4 puncte definitorii dispuse aparent la 90° în abstract din care cauză era obligatorie existenţa a 4 Coloane, foarte corect amintite ca număr în legende. Am indicat valorile unghiurilor aparente deoarece practic au mărimi unghiulare diferite de acel de 90° ştiut de noi. Acest 90° este o mărime specifică în numerotarea unghiulară, deci concret ”specific” doar numărul de coloane necesare la un ”cerc definitoriu” şi doar atât. Acest cerc special nu este o curbă personalizată redusă la una perfect circulară cu rază constantă, ci una de o formă constant-universală şi cu rază continuu variabilă, ca generatoare de spaţiu energetic global ”cosmotizat”. Tot atunci aceste forme literare sunt şi elementele constructive ale realizării tehnice respective.
O idee ştiinţifică trebuie gândită ca funcțională, dar şi constructivă pe aceleași principii teoretice. Cum se spune: ”Într-o realizare totul trebuie să corespundă atât virtual cât şi imaginar, atât la propriu cât şi la figurat!”- ca să funcţioneze perfect şi corect. Din acestă cauză traiectoriile planetelor par a fi aşa zis eliptice şi nu circulare, respectiv forma planetelor prezintă deformări faţă de cea sferică. Însă în cazul susţinerii eliptice este o mică greşeală, deoarece elipsa nu este o curbă generală ci una particulară legată de o lege personalizată, din care cauză cade valabilitatea generală a acesteia. Ce nu putem susţine în cazul formei exterioare adoptate planetei noastre, deoarece am găsit un cuvânt reprezentativ special de geoid, care până la urmă ne poate indica teoretic orice imagine însă concret nimic prezentabil. Pentru obţinerea fenomenului fizic mai sus descris sunt dotate farfuriile zburătoare tip OZN cu un cilindru central, lucru la care nu s-a putut da nici o explicaţie tehnică.
Valea amintită se numeşte Valea Zizinului (Valea Puterii Zeilor, putere ca sens redată prin repetiţia Zizi=Zei²) din vecinătatea Oraşului Coroanei. Cele patru coloane legendare au dispărut, deoarece au fost demolate de forţele tectonice iar poarta misterioasă închisă şi zăvorâtă prin forţele telurice. Imaginea „Porţii” a reluat aspectul muntos permanent de construcţie unică şi cu componenţă materială unitară ca imagine. Aceste forţe lucrează concomitent adică: conic ca direcţie, conforme ca aspect şi contradictoriu ca imagine, adică cu decalare temporală şi cu tentă dimensională momentană. Ceva de necrezut, fantastic, paranormal pentru noi. Deocamdată noi recunoaştem doar latura electro-magnetică a materiei, iar de latura magneto-sonică nici nu vrem să discutăm. Valea Zizinului, altfel tradus Valea Puterii Zeilor, prin poarta sa telurică comunica cu Valea Buzăului şi de aici cu Marea din zona Bărăganului. Aici se afla canalul de legătură a oraşului Atlantis cu apele exterioare. Cu ocazia erupţiei vulcanice devastatoare cele două văi au fost umplute definitiv cu pământ, mâl şi pietriş. Valea şi râul de dincolo de Carpaţi au moştenit denumirile după vechea definiţie avută de această poartă: Buza Zeului = Buzău.
Foarte sugestiv, deoarece o ”buză” se poate închide sau deschide, te poate înghite spre înăuntru sau te poate scuipa în afară, te poate măcina în sensul de a te distruge sau te poate ascunde pentru a proteja, poate fi o cale de apropiere prin intermediul comunicării sau o barieră de respingere prin readucerea tăcerii. Poate nu ştiţi, deoarece nu se caută popularizarea, în zona Văii Buzău-Zizin apare din senin şi fără o explicaţie posibilă şi la ora actuală,un fenomen natural ciudat care redă formarea unei arcuiri energetice slab vizibile, asemănătoare ca formă curcubeului, indicând că aici ar exista o ZONĂ cu totul deosebită şi cam „atât”(A+T în T), respectiv AT² deocamdată. Coloanele lui Atlas, cei patru ”Stâlpi care susţineau Cerul”, aveau rolul de a fi un zăvor comandabil pentru Buza Zeului. Prezentau diferenţe de cele amintite ca herculiene şi după care s-au inspirat egiptenii când au construit una din cele 7 Minuni ale Lumii antice: Farul de la Alexandria. 
Coloanele lui Hercule, în particular, erau nişte antene de emisie-recepţie pentru undele radio, dotate cu un sistem de localizare precisă prin unde de foarte joasă frecvenţă, dar şi arme redutabile de lungă acţiune cu lumină polarizată. Generalizate, însă, cu dotări suplimentare puteau deveni şi un sistem energetic de deschidere-închidere (fasonare) a spaţiului dimensional material , respectiv de transpunere-impunere (lansare) în spaţii temporale spiritual paralele. Cum puteau interpreta călătorii neştiutori aceste coloane înalte de multe zeci de metri uitându-se de jos în sus? Erau ceva de neînchipuit şi de neînţeles pentru minţile lor. Discurile de reflecţie montate la capătul lor, în cazul Coloanelor lui Atlas, creau iluzia că ar susţine bolta cerească, din care cauză au inventat legenda cunoscută. Fiind privite de eleni ca nişte realizări de neîntrecut în puterea lor de acţiune coloanelor respective le-au atribuit însuşiri herculiene (indicativ grecesc antic la ceva de neînchipuit de puternic şi de neînvins).
Substantivul comun rezultat - „Hercule” , a fost ulterior ridicat la rang de nume propriu pentru un semizeu şi astfel a apărut şi persoana lui ”Hercule” cu Coloanele sale extraordinare. De fapt o ”Coloană atlasiană”, cum reiese din stema Atlantidei unde este ostentativ prezentată schematic, era de forma unui T uriaş în prezentare plană, respectiv de forma unui cilindru vertical înalt cu disc circular orizontal reflectorizant la capăt în construcţie spaţială. 
În vârf era dotată în plus cu un emiţător şi receptor de unde convergente şi divergente de mare putere, spre deosebire de aşa zisele ”Coloane herculiene” care nu erau prevăzute cu discuri speciale de reflecţie şi erau mai mult de forma unor turnuri, ca în cazul farurilor cunoscute. Iată şi dezlegarea misterului legat de ”Cheia egipteană” care apare prin atâtea înscrisuri hieroglifice antice din Egipt. Șerpii care se încolăcesc în jurul acestei ”Chei” nu sunt decât prezentarea simbolică a undelor electro-magnetice active care în rezonanţă cu cele magneto-sonice reactive produc fluxul de putere pentru punerea în ”funcţiune” a sistemului respectiv, adică a ”fundamentului acţiunii”(conform componenţei cuvântului) universale, a controlului armoniei dintre forţele tectonice şi telurice prezente la un sistem global aparte. Aripile care apar sunt la fel un simbol al posibilităţilor extraordinare că putem cu aceste ”construcţii” s-ă ”zburăm pe aripile undelor”, adică admisibilitatea de a ajunge sau de a fi oriunde şi oricând atât la propriu cât şi la figurat. De ce apari undele prezentate prin şarpe? Deoarece acest animal prin deplasarea sa ne redă această posibilitate extraordinară ca prin ”şerpuirea” undelor magnetice să se poate obţine „trecerea” prin ”Dimensiune”, adică „temporizarea” în ”Adâncime”.
Legenda regelui Arthur este legată tot de persoana sa prin poveştile duse în vestul Europei de refugiaţii atlantici după catastrofa care a distrus în final ţara lor. Din această perioadă s-a păstrat denumirea de Ardeal pentru Transilvania, nume cu care au rebotezat anglo-saxonii în cursul istoriei noastre teritoriul atlantic: Ardeal = Aragon+delet+all = Aragonul Total Dispărut! Iată unde trebuie căutat centrul administrativ al faimosului „Regat al Regelui Arthur”, adică „Cetatea Aragonului”! Întradevăr Transilvania, respectiv Ardealul, se putea considera o CETATE naturală fiind înconjurat de ziduri excelente de apărare prin cele trei ramuri ale Munţilor Carpaţi. Spre susţinerea ideii vă reamintesc că lângă Braşov sunt două stânci care se numesc Pietrele lui Solomon peste care conform unei alte legende ar fi sărit cu calul regele respectiv. Tot lângă Braşov se înalţă Muntele Sfânt (Cristianul) unde se ridica un templu vestit, Templul Soarelui ( Casa Domnului de Biblie).
Aici era adăpostit Chivotul Sfânt în care, contrar credinţei îndoctrinate, erau sub păstrare cele trei volume ale Codexului Rozelor. Chivotul, lada în care se păstrau cărţile, avea un sistem de siguranţă alimentat prin curent electric furnizat de baterii care la atingere produceau descărcări electrice scurte de câteva mii de volţi. Totul pentru a evita deschiderea şi furtul de cei neavizaţi al ”Moştenirii” spirituale, culturale şi ştiinţifice a ”Tuturor Timpurilor” păstrată pentru posteritare! Revin asupra denumirii muntelui zis Cristianul de lângă Braşov. Indica de fapt Creasta Anilor în înţelesul de a fi Stâlpul Istorisirilor asupra Originilor avute, având la poalele lui Poiana Soarelui respectiv Grădina Măririi şi a Strălucirii avute. Aici se afla ”Templul Domnului” care permitea „contemplarea” asupra ideilor măreţe păstrate de atlantici. Era o „Bibliotecă” a Culturii Universale adunate până în zilele respective. Avea o colecţie impresionantă de cărţi originale numite „romane”, dar şi copii rescrise ale acestora denumite ca „remane”.
Soarele, „Strălucirea” colecţiei, era Codexul Rozelor care era destinat spre păstrare pentru timpurile viitoare fiind bine protejat de orice furt, distrugere şi dispariţie posibilă. Clădirea era tot de formă conică pentru a crea condiţii energetice adecvate stimulării condiţiilor spirituale în studierea ideilor ştiinţifico-tehnico-culturale. În urma acestei idei de activare mentală au luat naştere „Piramidele” în toată lumea. A fost preluată de asemenea şi tradiţia de obligativitate ca o „astfel de construcţie” piramidală automat să păstreze pe ascuns un „ceva” de mare preţ pentru civilizaţia care a ridicat-o. Nu degeaba există acest mare interes, de când există lumea, de a afla secretele construcţiilor respective fiindcă au la bază un adevăr valoros care merită căutat. Adevărul la rândul său este un secret, pentru care trebuie să muncești pentru a-l obţine - este ideea universală pentru care valorile respective sunt ”bine ascunse” în astfel de piramide. Locul camerelor secrete sunt foarte bine gândite şi protejate astfel ca fără o ”intuiţie ajutătoare” să nu fie ”descoperite”, adică să fie greu ”decopertabile”. Iată precizări banale în exprimare, care însă „corect redate şi însemnate” pot furniza informaţii preţioase şi utile pentru mintea noastră.
Cum puteţi vedea, zona Braşovului, dar şi Transilvania întreagă, abundă în denumiri foarte edificatoare care sunt păstrate de nu se ştie de când şi de unde, în contradicţie cu altele din lume. Denumiri care nu au fost date în urma unor descoperiri geografice făcute de către diferiţi deschizători de drumuri în a cunoaşte globul nostru pământesc, ci de memoria colectivă a tradiţiilor populare cu mult înainte de era noastră. Puteţi aminti un loc de pe Pământ care să concentreze la un loc atât de strâns atâtea referiri directe la aproape toate legendele cunoscute şi păstrate până azi? Eu zic că, nu. Relatările asupra Atlantidei au suferit mari modificări prin amestecarea perioadelor de timp în care s-au derulat evenimentele, prin adăugiri personale pentru mărirea misticismului şi suspansului asupra ei, dar şi prin omiterea unor informaţii considerate de unii nesemnificative. Prin umflarea unor întâmplări până la extremis s-a ajuns la relatări absolut fantastice.
Ulterior prin migraţia popoarelor si a intenţiilor de colonizare, de căutare a unor condiţii de trai mai bune s-a format un amalgam al tradiţiilor, limbilor şi legendelor. Toţi care au ajuns pe tărâmuri necunoscute au încercat să impună anumite denumiri, poveşti aduse din ţara lor de origine. Au apărut o serie de versiuni ale uneia şi aceleaşi legende care în prezentare şi în numele personajelor par să nu aibă nimic comun între ele. Cei mai mulţi dezrădăcinaţi ai erei noastre au parvenit din Europa care au fost de fapt urmaşii refugiaţilor din Atlantida vestită. Având în subconştientul lor amintirile timpurilor străvechi pline de glorie şi mărire, fără a-şi da seama, au denumit diferite locuri şi localităţi, regiuni, state noi formate de ei cu denumiri lingvistice care aveau mari semnificaţii spirituale în mintea lor. Astfel au încercat să readucă acelor ţinuturi faima sperată, dar şi speranţa de a reprimi de la divinitate viaţa fericită, dar şi patria pierdută. Pe pământuri total străine de Atlantida originară au apărut nume şi denumiri care au incitat ulterior minţile cercetătorilor ducându-le în eroare. Abundenţa unor astfel de indicaţii lingvistice pe teritoriul Americii, aduse sau încetăţenite în mare măsură de coloniştii europeni şi nepreluate de la populaţia autohtonă, au creat falsa concluzie că întradevăr aici trebuie căutat originile legendei lui Platon. Prin exterminarea într-un timp relativ scurt a civilizaţiilor găsite pe aceste meleaguri s-a pierdut ocazia de a cunoaşte în profunzime limba lor cu semnificaţiile avute asupra posibilelor legături istorice avute în cadrul Spiritualtăţii Pământene în general.
Nu am reuşit să descifrăm nici limba mayaşă sau incaşă, ne-au rămas doar fragmente de documente de la aceste popoare şi acelea tălmăcite și răstălmăcite. Nu ne-au atras atenţia multe pasaje importante din legendele legate de originile popoarelor din acest continent american. Ameridienii susţin că, provini dintr-o civilizaţie din est, dintr-o ţară înconjurată complet de munţi înalţi şi despărţită de restul ţinuturilor locuite de o strâmtoare. Nu poate fi vorba decât de Transilvania care într-adevăr are în sud strâmtoarea Porţile de fier, strâmtoare care pe vremuri putea fi foarte bine o punte de legătură dintre ”Mările” care ocupau Oltenia, Muntenia respectiv zona câmpului Panoniei de azi. Puteţi găsi o altă locaţie asemănătoare pe harta lumii care să corespundă celor descrise în atâtea legende rămase?
Cuvintele ”dincolo de strâmtoare” nu indică neapărat o locaţie abordabilă prin necesitatea navigării în lung a strâmtorii respective, ci foarte bine una care este accesibilă în urma trecerii peste aceasta de-a curmezişul pe un pod sau printr-o altă realizare tehnică mai avansată. Chiar denumirea de ”Poartă” rămasă în tradiţia populară ne duce la ideea că aici, conform mentalităţii populare străvechi, trebuia să existe ceva care facilita trecerea condiţionată spre o ”proprietate îngrădită şi privată” atât la propriu cât şi la figurat. Tot atunci înţelesul multor cuvinte de origine latină au fost însuşite de cercurile religioase apărute la începutul erei noastre urmând ca să devină derutante pentru căutările actuale.
Anumite indicii importante furnizate de cuvinte au primit tente religioase pentru a mări şi mai mult dilemele apărute asupra originii civilizaţiei terestre. În contextul istoriei avute în timp, pe acest Pământ al nostru, originile trebuie căutate întotdeauna acolo unde trăieşte un popor redus ca număr, neînsemnat pentru alţii, care căuta şi caută cu înverşunare prin orice mijloace să păstreze patria şi tradiţiile sale. Trebuie să fie înconjurat de state mărginaşe cu politici de expansiune şi cotropire avute în istorie. Politica în sine exprimă visul ascuns al unor interese de grup în general, sau personale în particular, avizi de putere şi măreţie, de a readuce gloria şi bogăţia de altădată spre folosul şi interesul lor.
Atlanticii cu astfel de apucături nocive în general au emigrat din ţara distrusă stabilindu-se pe teritoriile mărginaşe apropiate sau mai îndepărtate, cum redă această idee foarte corect legenda lui Romulus şi Remus. Pe Pământul Sfânt dispărut, încărcat cu uriaşe tendinţe spirituale de a se renaşte din propria cenuşă, astfel de tendinţe „politice” nu au fost, nu sunt şi nu vor fi tolerate în timp. Conform componenţei cuvântului: politică = poliţie+atlantică. Politica nu este o menire şi nici o profesie. Se referă la acei care se dedică unei înclinaţii anume care are ţelul de a restaura statul poliţenesc care exista în ultima fază atlantică. Politicienii sunt descendenţii descendenţilor care apărau şi susţineau tirania târzie, decadentă, a Atlantidei. Cuvântul „poliţie” nu este o denumire referitoare la un organ statal, ci o definiţie pentru un curent organizatoric. Poliţie = polarizare+ambiţie defineşte prin excelenţă o linie filozofică care promovează necesitatea urmăririi ambiţiilor personale în realizările de orice fel în detrimentul intereselor spirituale comune. Din această cauză există o repulsie generală, implementată artificial în timp, la auzul limbii române şi la apariţia românilor care vorbesc această limbă. Întradevăr prezintă un pericol major pentru cercurile politice conducătoare actuale. V-aş reaminti ceva care mereu scapă din atenţia cercetătorilor din ultima vreme. La Roşia Montană s-au descoperit ”Tăbliţele cerate” scrise pe o ”latină vulgară” conţinând contractele de închiriere şi de administrare a mai multori mine de aur, întocmite intre proprietarii autohtoni şi reprezentanţii autorităţilor romane. Acestea dovedesc că dacii din acea vreme cunoşteau şi foloseau o variantă a latinei care foarte probabil era limba lor oficială. Interesant este că, aceste contracte erau întocmite la începuturile ocupaţiei, iar latina vulgară era de mult înlocuită oficial cu cea literară cunoscută şi azi. Teoria latinizării forţate a populaţiei dacice este o mare gogoaşă furnizată nouă. Dacia a fost ocupată de romani doar cca. 150 de ani după care s-au retras din acest teritoriu.
În urma erupţiilor, ploilor şi cutremurelor din ultima fază mulţi refugiaţi, în mare măsură „politicieni” ai Atlantidei, au găsit o patrie primitoare în zonele muntoase şi deluroase din sud-estul Franţei de azi, iar urmaşii lor au înfiinţat celebrele ordine secrete bisericeşti, ordinele Templierilor, care sfidau orice putere administrativă controlând chiar consiliul cardinal şi papa de la Roma prin averile obţinute pe căi doar de ei ştiute.
Cruciadele spre Ținuturile Sfinte s-au organizat la îndemnul şi pe banii lor cu scopul foarte bine ascuns de a aduna toate documentele şi relicvele Atlantidei dispărute în Egipt şi în jur. Cât de importante erau documentele putem deduce din realizările rămase de la marii Aristotel, Pitagora, Hipocrate, Leonardo da Vinci sau chiar Jules Verne. Precis că, aceştia din urmă, au fost ori urmaşii unor avizaţi în a păstra sub jurământ informaţii tehnice şi ştiinţifice bine ascunse de ochiul celor mulţi, ori că pe baza unor conjuncturi de moment au ajuns în contact cu astfel de scrieri ascunse în bibliotecile secrete existente. În final, cele ştiute sau aflate de ei au fost prezentate şi descrise prin schiţe, referate, romane, după mintea, aptitudinea și posibilitatea fiecăruia.
Nici un secret nu se poate ascunde până la nesfârşit. Timpul va crea anumite canale de scurgere neprevăzute pentru informaţiile ascunse, deoarece fiind de interes general aparțin tuturor neputând fi însuşite pe nedrept de anumite persoane sau grupuri de interese, nici pe baza unor intenţii bine cotate la prima vedere.
Etnograful Adrian Bucurescu arată că fabuloasa ţară s-a scufundat în marea denumită de egipteni Siriath, adică Marea Neagră. 
În 1913, în „Dacia preistorică“, Nicolae Densuşianu localiza Atlantida între Porţile de Fier şi Sfinxul din Bucegi.

  

„Atlantis“ este tradus de unii lingvişti prin „Fericire“, iar grecii antici denumeau actuala Insulă a Şerpilor din Marea Neagră, Makaron, adică „A fericiţilor“. Însăşi cetatea Histria conţine o ciudăţenie: pare a fi construită pe role:
Sursa: Gheorghe Şipoş, Adrian Bucurescu, Nicolae Densușianu Exista pe aceasta Planeta doua locuri speciale in care salasluiesc entitati speciale.

Primul este asa-numitul Consiliu al Atlantidei . A fost creeat de Inalta Scoala de Metafizica a Atlantidei acum aproximativ 15000 de ani cu rolul de a oferi adapost si protectie celor mai benefice Entitati ale Planetei. Este constituit dintr-o Piramida din Cristal, aparata de orice posibilitati de intruziune si invizibila in aproape toate spectrele de frecvente electromagnetice. Au fost cooptate cca 247 Entitati cu EBF peste 10.000 . IISUS prezideaza acest Consiliu. Orice Entitate de aici poate iesi si isi poate infaptui misiunea primita, si se poate intoarce inapoi dupa aceasta. Unele din Entitati au dezvoltat un oarecare CAM. in perioada scursa. ENB-urile puternice aparute in perioade ulterioare nu au fost introduse . Este cazul cu majoritatea sfintilor si martirilor crestini, care au castigat mai multe trepte de evolutie, unii avand parametrii superiori unor membri ai CA. Exista de asemenea Entitati benefice stravechi care desi aveau parametrii necesari, au refuzat sa intre in acest Consiliu ( ex. Budha ). Consiliul se ocupa in principal cu judecarea Entitatilor si rezolvarea trasabilitatilor karmice pentru ENB si oamenii care in general si-au indeplinit MP. De asemenea CA este consultat de Iisus cand intocmeste Raportul periodic al Planetei catre Sf. Treime. Mai rezolva cererile de acces la Biblioteca Akasica venite din partea Oamenilor trimisi de Ei la Re-Incarnare.

Al doilea este Consiliul Intunecat . A fost construit de civilizatia paralela a Reptiloizilor (Shambala) cu peste 35000 de ani in urma, dupa distrugerea continentului lor, cunoscut sub numele de Lemuria. Este situat intr-un cristal negru in forma de cub, ingropat undeva sub centrul Asiei. El adaposteste ECM – uri conduse de Lucifer.  Se ocupa de judecarea Entiatilor si rezolvarea trasabilitatilor karmice pentru ENM si oamenii care nu si-au indeplinit MP. Rezolva cereri de acces la Biblioteca Akasica venite din partea oamenilor trimisi de ei la re-Incarnare . Nu stiu exact cate sunt si nici parametrii. Din cate stiu nu exista entitati malefice stravechi care sa fi ramas in afaraLegenda Cutiei Pandorei se refera la el.

ATLANTIDA

Cele ce urmeaza au fost transmise de Palmyra in decursul timpului.
Adica ceea ce veti citi in aceasta pagina nu are ca sursa nici o carte.

         Atlantida s-a format ca civilizatie semnificativa in perioada de mijloc a ultimei glaciatiuni, acum peste 22000 ani. Ca orice civilizatie a avut dezvoltari si regrese, urmate de cresteri calitative sau de prabusiri . NU a fost o civilizatie cu dezvoltare liniara sau macar linistita. Apogeul este discutabil cand a fost atins, caci aceasta civilizatie a oscilat intre material si spiritual, ca si intre benefic si malefic, atat in ceea ce priveste latura materiala cat si in ceea ce priveste latura spirituala.
         Din punct de vedere politic si administrativ Statul lor era guvernat de legi cutumiare care nu puteau fi schimbate de puterea politica, magica sau de cea militara din momentul respectiv. Ele erau schimbate sau modificate cu un decalaj de 10 ani, si asta numai dupa ce era intrunit acordul puterii executive si a puterii magice. Dupa ce treceau 6 ani aceste initiative de modificare trebuiau validate de oamenii liberi si majori. Dupa alti 4 ani ele deveneau cvasi-obligatorii.

           Atlantida era condusa de un dictator, rege sau imparat cum vreti sa-i spuneti. Acesta isi forma un guvern alcatuit din fostii dregatori din provincii. Pe care ii selectiona, era o chestie de bani, pile, magie, etc. In provincii, erau numiti guvernatori de imparat, care isi selectionau oameni care sa conduca treburile statului. Treburile Statului erau impartite in 4 domenii mari :
1.Armata-politie, care era alcatuita din profesionisti platiti. Se ocupau bine-inteles si de ordinea publica. Se ocupau si de anul obligatoriu de pregatire militara.
2. Finante, se ocupau de calcularea si strangerea impozitelor (atat in natura cat si in bani) ca si de plata membrilor armatei si functionarilor. Se ocupau de asemenea cu supravegherea averilor obtinute din comert.
3. Educatie - era un sistem de gradinite si scoli publice care luau copii din familii la varsta de 4 ani.
4. departament de constructii publice si infrastructura publica si militara.
In afara acestora existau 2 scoli superioare, Scoala de Fizica si Scoala de Metafizica, care aveau o foarte mare autonomie, si careprin imensa influenta pe care au exercitat-o in diferite perioade au determinat evolutia in timp a statului. Fiecare din aceste scoli avea metodele ei secrete de a produce bani de aur cu care subventiona generos Statul ani la rand pentru a obtine privilegii si legi favorabile.
Scoala de Fizica facea extractii de aur din minereuri si in epocile mai evoluate, cand metoda a devenit ordinara (adica s-a aflat tehnologia…) din apa marii. Tot din apa marii se extragea uraniul pana la interzicerea cu 18000 ani in urma a utilizarii lui (!!!)
Scoala de Metafizica a avut propriile metode de a obtine aur prin metode magice pierdute, visate de alchimistii antici si medievali dar niciodata descoperite cu adevarat de atunci . In plus , Scoala de Metafizica se ocupa cu magia, influentarea deciziilor atat ale conducatorilor cat si ale condusilor (pe baza de comenzi platite), si vindecarea bolilor karmice si a celor cronice prin bioenergie / radiestezie / operatii cu lumina, etc.
 Scoala de Fizica se ocupa cu vindecarea ranilor din accidente si razboaie. Odata stabilizat, omul daca vroia sa se vindece mai repede si fara sechele era bine sa se duca la Metafizica …. Fiecare avea spitalele si policlinicile ei. Pentru a obtine bani suplimentari , in ultima perioada, ambele Scoli s-au ocupat cu creearea de MUTANTI pentru distractie sexuala si pentru razboi sau distrugerea unor anumite categorii de comercianti neagreeati. In Antichitatea clasica timpurie Planeta mai era bantuita de Balauri , Dragoni (zburatori sau de pamant…), Minotauri si alte corcituri (natural imposibile) intre oameni si animale. Unii inca in vremuri mai recente au mai vazut yeti, pitici, elfi, gnomi, diveri monstri in marile si oceanele Lumii... Multi au fost vanati si distrusi de oameni, rezultand Legende si Basme, altii au murit pana la urma din cauze naturale. OBS. Erau facuti sa fie nemuritori, nu mureau de batranete…. Scoala de Metafizica ii facea cu mijloacele Magiei iar cea de Fizica prin o inginerie genetica doar cu un pic mai avansata decat cea de acum… 
         Atlantii au realizat contactul cu cateva civilizatii extraterestre si cu civilizatia paralela cavernicola de etnie reptiliana. Principalul articol pentru care erau cautati era magia, atat cea de vindecare si energizare, cat si cea de a influenta deciziile conducatorilor implicati in conflicte. Atlantii nu au fabricat niciodata vehicule tip OZN care merg cu apa avand drept catalizator un mineral trans-plutonic care nu se gaseste pe Pamant. Dar au avut numeroase asemenea vehicule, cumparate de le extraterestrii care le fabricau, in schimbul vindecarii bolilor de calatorie in cosmos si al clonarii. Clonarea in vitro (in bazine cu solutie amniotica artificiala) nu este posibila doar cu fizica si aparate performante. Trebuie alimentata cu Lumina – bioenergie si mai trebuie adus un Suflet (entitate) sa se incarneze in acea « soma » crescuta in bazinul cu solutie amniotica. Altfel iese un fel de zombi … (americanii stiu ceva …). Atlantii stiau cum sa aduca O ANUME entitate in corpul clonat (se comanda in functie de posibilitati, acceptul Entitatii Responsabile de Planeta tatalui Clonei, timp si oferte…)
         Metoda insa era scumpa si nu era prea folosita in Tara. Era folosita in special la export catre extraterestrii.
         Atlantii au rezolvat problema scaderii natalitatii prin o metoda originala. Inca de acum 16000 ani au creeat o metoda de modificare a genomului uman astfel incat copii sa se nasca hermafroditi. TOTI Atlantii au fost hermafroditi la sfarsitul acestei civilizatii. Ambele Scoli aveau cate o metoda (bine-inteles diferita) de producere. Deoarece copii si tinerii urmau un ciclu lung prin scoli au introdus un impozit in natura foarte special. Fiecare tanar de 16 ani avea de ales daca sa faca 1 copil pe care sa-i dea la 3 luni dupa nastere Statului sau sa faca 1 an  de armata. (fiind hermafroditi toti puteau avea copil dupa un contact ca pasiv, si puteau sa faca altcuiva un copil dupa un contact ca activ…) . Dupa ce se achitau de aceasta sarcina, tinerii puteau sa urmeze scoli superioare sau sa se apuce de munca, comert, servicii, etc.
           Scolile superioare erau de 2 grade, primul dintre acestea era pentru pentru meserii avansate – tehnicieni, ingineri executanti, conducatori de vehicule tehnologice mari, negociatori comerciali, functionari cu banii, criptatori si operatori cu informatiile, asistenti medicali, veterinari, agronomi, mineri, chimisti, etc.
Al doilea nivel era secret si se desfasura in Inalta Scoala de Fizica sau in I.S. de Metafizica. Rezultau Ingineri de conceptie, arhitecti, geneticieni, ingineri de reparatii vehicule, chimisti de sinteza, ingineri metaluirgisti, astronomi, ingineri de energie electrica si nu numai… Respectiv magi specializati in vindecari, modificari genetice, clonare, invizibilitate, transformari atomice, influentare la distanta, actiuni de razboi parapsihologic, cercetari inforenergetice, levitare si amplificarea gravitatiei, rezolvarea conflictelor prezente si transcendente, etc (??).
             Copii preluati de Stat ca impozit erau crescuti si educati pe banii statului, fiind prefgatiti in meseriile medii de care avea statul nevoie. Copii facuti de indivizi la varste normale, adica in plus fata de cel obligatoriu, ii puteau pastra acestia spre crestere, parintele avand si dreptul sa decida ce scoli urmeaza (si in functie de posibilitatile financiare). Era recunoscuta doar familia monoparentala, doar mama copilului fiind parinte al lui. Dar repet, ei fiind hermafroditi, orice individ putea fi mama daca vroia… Bineantreles ca functie de psihicul si posibilitatile lui, fiecare alegea.
Pana la 4 ani copii normali erau crescuti si educati in familie sau cu asistenti specializati angajati. Dupa 4 ani « gradinita » sau asistentul specializat erau obligatorii. De la 8 ani era obligatorie frecventarea unei scoli primare timp de 6 ani, pana la 14 ani. Mai era obligatorie o scoala de meserii simple de 2 ani, pana la varsta de 16 ani. Dupa ce copilul isi platea “Impozitul in Viata Noua” sau facea anul de Armata, el devenea major si teoretic nu mai depindea de parinte. Deoarece la scolile superioare se platea, in practica dependenta continua. Indivizii inruditi traiau in clanuri destul de unite si in care era un sef dictatorial (cam ca la familiile mafiote de acum). Aceste clanuri insa nu aveau ca scop ilegalitatile si omorurile ci pastrarea unor secrete de viata si tinand de meserii. Ca si al renumelui Familiei.
         Ilegalitati si rautati un prea erau deoarece I.S. de Metafizica gasea imediat pe cei vinovati prin Inforenergetica. Gasea si dovezile sau dadea politiei indicii unde sa le gaseasca. Si asta combinata cu genetica avansata, un prea lasa loc de desfasurare a crimelor, violurilor, furturilor…
         Fiecare avea voie sa faca ce vrea cu viata lui, nu erau interdictii de utilizare a drogurilor (cunosteau planta de coca - colonii ale lor au traficat aceasta planta pana in Antichitatea timpurie, exista o mumie egipteana in care s-au gasit acum urme de coca, planta ce creste doar in Anzii din America de Sud ) si tutunul. De asemenea era permisa sinuciderea ca si omorul la cerere, erau indivizi care caurtau sa obtina avantaje in vieti viitoare pacalind pe altii viciosi sa le ia viatza ratata dpdv social si spiritual… 
         Atlantii cunosteau radioul si acesta era monopol de Stat. Cele 2 Inalte Scoli aveau si ele posturile lor. Era folosit doar pentru stiri si emisiuni informative. Se transmiteau de asemenea informatii de interes local pentru principalele colonii. NU era pentru distractie. De asemenea era cunoscuta televiziunea. Doar in Capitala. Erau putine aparate, de tip “ tablou vorbitor” = adica LCD – fabricate de Extraterestrii. Putini aveau aparate. Era un singur emitaror, al Imperiului. La timpi de antena aveau acces si Universitatile. NU transmitea divertisment. (televiziunea nu a fost pervertita, se exprima Palmyra) . Aveau de asemenea computere, la bordul Navelor cumparate de la ET si in reteaua financiara a Statului, ca si la Universitati. Descoperisera reteaua de tip lan dar nu si Internetul. Accesul la orice fel de informatii era foarte restrictionat. Sistemele de operare de pe calculatoare erau cele cu care venisera de la ET, asemanatoare linux si dos. Erau greu de configurat si de reparat. Aveau specialisti care se ocupau de aceste treburi. Nu aveau jocuri, dar aveau simulari si harti pentru deprinderea meseriilor legate de navigatie si zbor.
         Atlantii aveau statul si capitala situate pe o insula mare si joasa situata in zona Bahamas. Nu trebuie uitat ca in acea perioada din cauza ca era glaciatie, nivelul apelor Oceanului planetar era mai mic cu ~ 200 m (si, de ex Anglia era unita cu Europa, Bosforul nu exista, Marea Neagra era dulce si avea nivelul cu 400 m mai jos ca acum, Alaska era unita cu Asia, etc) Orasul era foarte jos, pe malul apei (lucru scris si de Platon) si insula lor era joasa si destul de mlastinoasa. Clima era relativ rece si foarte umeda, aproape tot timpul anului era ceatza densa. Cauza acesteia era Curentul Golfstream care incalzea marea din jurul insulei. Totodata aerul rece venea aproape constant dinspre nord -Ghetarii ajungeau pana in drept cu New York-ul. Uneori sloiuri si aisberg-uri pluteau pana la tarmurile Atlantidei. Dar marea constant incalzita si ceatza din zilele reci faceau sa un existe practic inghet la sol si nici zapada pe Insula.
        Una din cele mai mari greseli ale Atlantilor a fost legata de regimul total inchis al informatiei. Atat IS de Fizica cat si IS de Metafizica isi mentineau absolventii angajati la ele sau la unitati de cercetare si productie situate in incinta lor. Pe vremea Altantilor nu exista iesire le pensie, exista obligatia angajatorului de a pastra angajatii pana la moarte, indiferent pe ce post. De regula batranii faceau munci usoare si de supraveghere a prezentei celorlalti , curateniei , raportarii certurilor, urmaririi stricaciunilor aparute la constructii si santuri pluviale, intretinut vegetatia si reparatii marunte la echipamente. Scopul era si de protectie sociala si de a impiedica secretele de serviciu sa plece odata cu iesirea la pensie sau cu concedierea. Ambele universitati aveau sedii doar in Atlantida ; in colonii erau temple si unitati de productie, dar in acestea erau angajati doar absolventi cel mult mediocri ai celor 2 universitati. Poate si din cauza situarii Capitalei atat de jos pe malul apei, Atlantii si-au facut Colonii situate in marea lor majoritate pe platouri montane inalte.
         Atlantii traiau aproape tot timpul in o clima umeda si cetzoasa. Nu suportau soarele si lumina puternica. Se hraneau aproape excusiv cu alge, peste si Fructe de Mare. Ocazional mai consumau fructe, legume, cereale. Carne se manca doar de 3 ori pe an. Exceptie de la aceasta regula faceau doar soldatii aflati in misiune de razboi si echipajele de Nave zburatoare sau plutitoare. Din cauza hranei si poate si ca urmare secundara a numeroaselor experimente genetice de ameliorare si imbunatatire a rasei, Atlantii “pursange” aveau pielea verzuie, aveau inaltimea medie de 3 metri, erau astenici la constitutia trupeasca si aveau parul lung si blond, de regula cretz. Aceata obisniuinta la clima rece poate fi si ea o cauza a situarii multor colonii la mare inaltime. Pentru a se apara de soare cladirile aveau pereti grosi si plafoane din piatra masiva. Atlantii aveau o tehnologie de inmuiere temporara a granitului, prin inmuiere intr-o solutie. Tehnica apartinea IS de Fizica, deci nu era magica. ( adica poate fi descoperita de savantii acestei civilizatii ). Atlantii au facut multe colonii :
·        In Anzi :
 # Cera Galan ( 6500 m altitudine, cladiri cu etaj, constructie practic nedatabila din piatra pura ( max 12 tone/buc !! ) camere foarte inalte, intrari prin acoperis-urile conice din piatra)
# Tiahuanaco (poarta soarelui, datata dupa alinierea la soare si precesie la 11000 IEN, pietre de pana la 60 tone/buc)
# Sacsayhuman (orasul Zeilor) constructii din piatra pura, nedatabila, imbinate prin scoabe turnate in canelutri sapate in piatra, scoabe din Monel (aliaj Nichel – Cupru cu temperatura de topire ~ 1800 grade, NU se poate obtine cu lemne iar in zona nu exista carbuni ....(??) in perfecta stare si acum)
·        Drumul de piatra de langa Bimini – o sectiune de „drum” pavat cu pietre dreptunghiulare de mari dimensiuni - neacoperit de nisip din cauza curentilor oceanici foarte puternici pe acel platou (situat deasupra apei in perioada glaciara)
·        Ruinele scufundate de langa Azore, de fapt o Cetate realizata prin sapare intr-un mic con vulcanic, actualmente scufundat, dar deasupra apei in periada glaciatiunii.
·        In acelasi stil arhitectonic a fost construita si Cetatea de piatra din Zimbabwe (ma refer la pietre care au fost rotunjite la colturi prin inmuiere, care se imbina „rotund pe rotund” - practic e imposibil de gasit 5 -- 9 pietre care sa se imbine rotund intre ele. Cetatea are sute de mii de pietre imbinate astfel...
·        cetatea Colti din jud Hunedoara-Romania.
Mai exista in Tibet si in India, dar oamenii de acolo au continuat sa locuiasca cladirile, si le-au tencuit si modificat, fiind greu de recunoscut azi.

         Dovezi indirecte ale prezentei Atlantilor :
·        „poporul” Viraccocha  - oameni albi cu barbi roscate, par lung si drept care sunt descrisi in legendele si scrierile civilizatiilor din America Centrala si de Sud. Au trait si in Insula Pastelui, fiind autorii constructiilor. Au fost doar conducatori si magi. Au fost gasite schelete in toata America de Sud, America Centrala si Insulele Pacificului. In Japonia mai traieste un grup izolat de descendenti - Aimu - . Scheletele lor sunt usor de recunoscut dupa INALTIMEA IMENSA -  toti au peste 2 metri, cele mai multe schelete au in jur de 2.5 m ( aproximativ 800 schelete gasite pana acum !!!) ...  (inaltime dedusa si din putinele oase gasite in sapaturile de la Cetatea Colti de la noi [Oamenii Muntelui din Parang sunt inalti si blonzi. Nu seamana deloc cu cei din Valea Jiului!] ) In America de Sud si Centrala exista statui din piatra cu reprezentari care nu lasa loc de echivoc.
·        Prezenta unui trib de oameni Negri in Venezuela. Sunt negri cu trasaturi negroide ca cei din Africa. NU provin din sclavi scapati de pe plantatiile europenilor. Sunt atestati documentar din secolul 16. Capetele de piatra sculptate de olmeci sau de predecesorii lor – avand aceleasi trasaturi negroide – le intareste autenticitatea pe Continentul american, largindu-le mult aria de locuire ...
·        Eschimosii, care au trasaturi mongoloide evidente, mult diferite de amerindieni. In legendele lor se spune ca stramosii lor au fost adusi DUPA marele Zid de ghiata cu nave zburatoare ca pedeapsa ca i-au atacat pe „Zei”.
·        Expeditia Germana din Tibet a gasit dovezi de inrudire antropologica intre locuitorii Statului Interior si rasa Ariana...
·        Crucea cu bratele rasucite spre Stanga, adica Levogir, adica in SENS BENEFIC FUNDAMENTAL  numita de nazisti Svastica, care pentru TOATE populatiile Vechi din Eurasia era semn universal de Bun Venit. Cu acest semn veti mai avea de-a face cei ce veti invata Radiestezie si Reiki. Cei care sunt deja, cred ca au masurat si stiu destule (are EBF 99.97 , mai mare decat crucea cu bratze egale) 
·        Salutul cu palma dreapta ridicata. (corect este asha cum fac instinctiv copii, in picioare, cu cealalta mana in jos).
           
         Despre disparitia Atlantidei.
         Ce s-a intamplat de fapt ? Cum a fost posibila o asha de mare si brusca catastrofa planetara acum 12500 ani ? Ma refer desigur la POTOP.
         Atlantii, cu spiritul lor comercial aplicat in materie de imixtiune in succesiunea la conducerea civilizatiei extraterestrilor GREY au dat-o in bara. Nu a fost prima data, dar de data asta au gresit-o rau . Factiunea sprijinita cu magie de magii de la IS de Metafizica a pierdut conflictul pentru succesiunea la conducerea Imperiului Grey. Castigatorii bineanteles ca au aflat de vrajile (nu tocmai benefice pentru ei...) facute de Atlanti (si platite cu nave si tehnologie interzisa la „export” si acum) si au venit sa se razbune pe aceasta rasa minuscula dar avansata si tupeista. Dupa cum se stie (cine stie, cunoaste...) rasa grey este foarte tehnicista si putin sensibila. Au Biosicul foarte dezvoltat si Noesicul asuprit de acesta. In Nave au generatoare de Lumina artificiala. (Ma refer aici la Bioenergie pura artificiala. **Cam cu aceleasi beneficii si neajunsuri ca si vitaminele artificiale pentru oamenii actuali ** Cei care au ajuns intr-o Nava - si aici sunt cei rapiti sau colaboratorii lor din Aria 51 si alte baze secrete - stiu acea LUMINA ALBA SOLIDA care face tesuturile aproape transparente, care inunda complet interiorul Navelor Spatiale ale ET.) Au luat foarte in serios pericolul imixtiunii Atlantilor si au venit cu cea mai mare BAZA SPATIALA a Lor. Pe atunci inca nu erau in regresul si decaderea in care sunt azi. Baza asta este si acum pe langa Noi . O vedem toti. O numim LUNA . ** Teste facute de Americani prin producerea de unde seismice pe Luna au aratat clar ca aceasta este un corp gol la interior (trantind de la cativa metri o treapta de racheta de cateva sute de kg, suprafata Lunii avibrat ore in sir ,  vibratii inregistrate de o raza laser trimisa de pe Pamant si reflectata inapoi de o oglinda pusa pe Luna. Realizati ca Luna, cu o masa egala cu o sesime din cea a Pamantului a vibrat cateva ore din cauza ca a fost loviuta de un corp cu o greutate sub o tona!!! Ce ar fi daca cand isi implodeaza americanii un cazino din Las Vegas, cu zeci de etaje si cantarind spre milonul de tone, s-ar cutremura tot Pamantul cateva ore ??? Rezula logic ca Luna este goala la interior.) ET au sabotat ulterioara misiune pe Luna, care avea intre altele in plan sa provoace o explozie pe supraf. lunii. (Apollo 13). Si de atunci Oamenii nu au mai calcat pe Luna. (alta ciudatenie – craterele de impact de pe Luna sunt foarte mari pe orizontala si prea putin adanci . Ca si cum sub suprafata acoperita cu pietre si praf s-ar afla un blindaj foarte eficient ( Luna a fost lovita de meteoriti foarte mari care au produs explozii foarte puternice [ ultima data in sec 13 sau 14 – relatarea calugarilor din Irlanda ] ) ....   .
         Cand au vazut ce enormitate de Baza Stelara a trimis civilizatia Grey contra Lor, Atlantii au activat Scutul lor secret care facea ca ATLANTIDA SA SE MUTE INTRE 2 CUANTE ALATURATE DE TIMP . ( nu inteleg cum vine asta, dar Palmyra asha zice. Noi toti si toate lucrurile noastre existam PE cuantele Timpului. Atunci, acum 12500 ani Atlantii si-au bagat toata Insula INTREcuantele de Timp. Daca citeste asta cineva cu cunostinte avansate de Fizica Cuantica Relativista, poate da o explicatie mai clara, si poate si ceva relatii matematice. Pe mine ma depaseste .... ) . Dar s-a intamplat o nenorocire. Nu din viina Atlantilor, ei mai testasera Scutul si functiona bine. Luna cand a venit (Legendele multor populatii din Asia si Australia evoca Vremurile de Demult cu sintagma „CAND NU ERA LUNA PE CER” –in loc de „a fost odata ca niciodata” din basmele nostre- ) din Spatiu si s-a inscris pe o orbita stationara in jurul Terrei (Luna, care stiintific dovedit este mai batrana ca Sistemul Solar!!) a produs UN URIAS VAL MAREIC – de peste 100 de metri. Totodata a produs o unda in Scoarta Terrei (se mai simte si acum Mareea Telurica...) care a eliberat numeroase tensiuni acumulate in Scoarta, decalasand deci multe cutremure puternice si eruptii vulcanice.
POTOPUL. Dezastru pomenit in Legendele si Scrierile Anticilor de pe toarta Planeta – pana si de aborigenii din Australia. Atunci a fost un fenomen incredibil . Pe langa valul de peste 100 m care a maturat Uscatul pe multi km adancime, acest Val a mai facut 2 rele imense.
1.     A produs o alunecare a intregii cruste terestre pe mantaua semilichida de dedesupt, cu consecinte climatrice catastrofale. Nordul Asiei si Antarctica de vest care aveau climat temperat cu toata glaciatiunea au ajuns brusc in zone polare ( harta lui Piri Reis a fost copiata dupa o harta Atlanta de dinaintea acestui dezastru). Tibetul siu Anzii s-au inaltat brusc cu 2000 metri. Mamutii si alte animale nu au avut nici o sansa Au fost gasiti in Siberia mamuti congelati de acum 12500 ani care aveau in stomac vegetatie semitropicala nedigerata. Mamutul e o ruda a elefantului si se deplaseaza incet. Multe din Coloniile Atlante au fost aproape distruse. Cera Galan a ajuns atat de sus ca nu a mai putut fi locuit .
2.     Valul  mareic a amestecat apa Oceanului si a bulversat aerul Atmosferei in asa hal ca GHETURILE GLACIARE s-au topit brusc in cam 2 ani, nivelul Oceanului Planetar crescand cu ~ 200 m. Asta a inundat aproape brusc intinse suprafete de uscat, a produs partunderea apei sarate in Marea Neagra prin o uriasa cascada in Bosfor, inundand Templul lui Apollo de pe varful MUNTELUI DELTEI – actuala Insula a Serpilor...

Atlantida este acum sub nivelul Marii. Uriasele generatoare de Energie care alimenteaza Scutul sunt GRAV AVARIATE si Insula nu mai poate fi adusa in cuanta noastra de Timp. Uneori in Zona respectiva se produc anomalii mari de SPATIU – TIMP – GRAVITATIE, disparand Nave si Avioane. „APA ALBA” , spaima Nenumita a tuturor pilotilor si capitanilor, vizibila din Cosmos, este doar una din aparentele tulburarilor din Triunghi. Mai apar linii de forta care se vad pe radar ca si cum ar fi tarmuri, uneori pe cer senin intri in ceata, nu mai stii care e susul si care e josul, navele par sa pluteasca si avionele sunt in deriva, nici un instrument nu mai functioneaza, radioul si telefonul mobil sunt moarte. Se face o liniste de pe alta Lume. (fenomenele sunt relatate prima data de Columb in sec 14, asha ca nu sunt folclor contemporan... ) Ca o adeverire a celor scrise, nerecunoscuta de autoritati, rutele aviatice si majoritatea satelitilor OCOLESC TRIUNGHIUL. „Triunghiul bermudelor”, bineinteles. Verificati pe Net, rutele aviatice sunt publice... 
         Mai puteti gasi si alte relatari pe Net sau carti despre Atlantida si misterele asociate ei. Nu mai deschid capitolul SFINX [ are varsta de aproximativ 12500 ani, se uita inspre Constelatia Leului atunci cand a fost construit, Capul a fost refacut prin sculptarea actualului cap din capul de Leu pe care il avea initial, are dare de eroziune Verticale, care pot fi facute doar de apa de ploaie (nisipul roade dare orizontale cand e dus de vant), faraonul Kufu l-a dezgropat din nisip acum 4500 ani .... ] si Piramide (sunt in toata Lumea, au proprietati accesibile doar Initiatilor ...) .
        

 *** Oare cum ne-am simti daca printr-o interventie Divina sau facuta de Extraterestri la ordinul Divinitatii, Atlantida cu oamenii si Stiintele sale ar reveni dintre Cuantele de Timp, devenind Stat contemporan ? Ar rezista oare ordinea Lumii ?

ENTITATI

In aceasta lume complexa isi duc existenta numeroase fiinte, care, dupa o multime de criterii in foarte multe categorii.
Nu ma voi apuca sa fac aici sinteza cursurilor si a cartilor din domeniu.
 In principal avem:
 Fiinte cu TRUP MATERIAL


Aici intra tot ceea ce cunoasteti de la orele de biologie, daca va mai amintiti de ele. Daca nu, veti afla imediat din orice manual de botanica sau de zoologie.
 Toate aceste fiinte au insa o structura mai complexa decat ceea ce este scris in acele manuale. Fiecare din ele are in afara de structura fizica vizibila si o structura energetica complexa, studiata de Radiestezie.
Tot aici intra si extraterestrii vazuti in intalnirile de grad 3 sau doborati cu navele lor (Roswell1947, Africa de Sud 1988, Brazila 1992, etc) indiferent de rasa lor primara.

Fiinte fara TRUP MATERIAL
 [Pleiadele.jpg]

Acestea se numesc generic Entitati . Mai corect este ENTITATI NOESICE, deoarece doar structura noesica, adica Sufletul fiintelor continua sa existe dupa moartea corpului lor material. In functie de parametrii lor inforenergetici si de complexitatea structurii, Entitatile se pot clasifica in ;
·        Entitati Noesice Benefice. Au EBF > 81, au culoare alba, sau o culoare pala LUMINOASA, se simt calde la atingere, nu sunt periculoase, fac bine oamenilor in functie de puterea lor inforenergetica si de misiunea pe care o au de indeplinit in preajma unui anumit om. Nu este indicat sa contactam entitati cu EBF <300 a="a" acelasi="acelasi" acestuia.="acestuia." al="al" alte="alte" ansa="ansa" asta="asta" asteptam="asteptam" atasarea="atasarea" ca="ca" cameleonice="cameleonice" care="care" ce="ce" ceea="ceea" celui="celui" comunicatie="comunicatie" corpul="corpul" cu="cu" de="de" ele="ele" entitati="entitati" este="este" exact="exact" facem="facem" faptul="faptul" felul="felul" fiind="fiind" fim="fim" fir="fir" formeaza="formeaza" fortat="fortat" functionar...="functionar..." hrani="hrani" hranim="hranim" ie="ie" interceptati="interceptati" intra="intra" intreaba="intreaba" intrebam="intrebam" langa="langa" le="le" linia="linia" lor="lor" lucru="lucru" lucruri="lucruri" lumina="lumina" mita="mita" nbsp="nbsp" ne="ne" oferirea="oferirea" pe="pe" pendulul.="pendulul." pentru="pentru" permanenta="permanenta" prin="prin" raportorul="raportorul" rau="rau" receptionam="receptionam" riscam="riscam" sa="sa" sau="sau" scopul="scopul" se="se" si="si" span="span" spun="spun" tot="tot" unui="unui" urmarit="urmarit">
·        Entitati Noesice Malefice. Au EBF < 81, au culoare gri murdar sau negru diluat, se simt reci si umede la atingere, sunt periculoase de atins sau chemat, fac rau oamenilor in functie de puterea lor. Nu raspund cinstit la intrebari, dau raspunsuri conjuncturale. Nu se vor purta conversatii cu ele. (uneori se multumesc sa fure energie (lumina). Alteori induc ganduri cu potential malefic la oamenii parazitati. Uneori produc cosmaruri oamenilor pentru ca sa le poata fura mai multa energie.
O zona predilecta de manifestare este inducerea de ganduri erotice adresate lor sau unor plasmuiri.  

In fiecare din acest categorii exista ierarhizari facute de diferitele scoli in functie de diferite criterii, beneficitatea fundamentala fiind cel mai clar criteriu de orientare in aceasta lume inselatoare ale carei reguli de functionare oamenii de-abia acum incep sa le inteleaga, cu ajutorul Inforenergeticii. Parametrii unei entitati NU sunt influentati de religia pe care a avut-o omul la ultima incarnare.  
Exista si entitati noesice cu potential cameleonic, care isi pot schimba EBF in functie de misiunea pe care o au (depinde si de la cine - Entitati Conceptuale Benefice, E.C. Malefice, oameni …) sau de necesitatile lor proprii .
Exista si Entitati malefice care se inconjoara de o « coaja » slab benefica pentru a induce in eroare radiestezistii incepatori ….
Exista mai multe decat stim noi. Oricare din noi.

     Drumul in Spirala al Evolutiei unei Fiinte

►►►Fiinta → Parametrii de venire . fapte bune si fapte rele facute in infaptuirea MP sau in afara acesteia are Liber Arbitru . Parametrii de plecare mai superiori sau mai inferiori decat cei de venire ►►► Entitate noesica → parametrii entitatii . relativ stabili ... minim 40 zile si maxim 7 ani sta in preajma locurilor si persoanelor de care s-a atasat In acest interval trebuie sa-si exercite ultimul act de LA si sa ceara analiza faptelor din timpul vietii .Aceasta se face de CA sau direct de Sf. Tr in cazuri exceptionale . → parametrii entitatii ( revizuiti ), o noua MP → Entitatea is alege unde si cand se re-Incarneaza – inclusiv persoanele care vor contribui la conceptia copilului in care se va re-Intrupa ►►► Fiinta. ....

         Acest ciclu se reia cu o frecventa variabila, depinzand de alegerea Entitatii si de parametrii ei. Cu cat o fiinta a facut mai multe fapte rele si in afara MP. cu atat mai repede este trimisa in viata cu trup. Unele entitati incearca sa amane asta ne-ducandu-se in intervalul 40 zile --- 7 ani la judecata. Ele raman fara sursa de Lumina si devin ENM. Adica fura lumina ca sa supravietuiasca. Mai pot capata lumina neagra si cunoastere malefica de la Satana via ECM pentru misiuni malefice importante.
         Orice entitate se poate prezenta la judecata ORICAND dupa trecerea celor 40 zile. Este primita obligatoriu. Dar de regula  ENM nu o fac. Odata ce se prezinta la judecata, i se revizuiesc parametrii si ii este data o noua M.P., Entitatea nu mai are voie sa intervina asupra vechilor sale locuri si persoane cunoscute.
     Obs. Exista si M.P. cu efecte malefice temporare dar cu efect benefic pe alte planuri superioare sau pe termen lung .

     NOTA:  Oamenii au “legal” L.A.
                  Initiatii au L.A. limitat, ei trebuie doar sa aleaga caile de infaptuire a MP. Daca fac fapte contrare M.P., ei sunt mult mai aspru sanctionati decat oamenii normali. Pot cere derogari prin rugaciuni. Pot primi suplimente de MP cand aceasta este considerat necesar de ECB.
              Entitatile nu au « legal » LA. Cele benefice in general respecta aceasta, facand numai ordinele primite de la Sf. Treime via ECB. Cele cameleonice isi pastreaza L.A. (ignorand regulile…). Cele pur malefice, fara cameleonism, nu folosesc nici ele L.A . Sunt rele dar cinstite in rautatea lor. Executa doar ordinele lui Lucifer primite via ECM. Exista si Entitati benefice cu cameleonism mic, care au incalcat candva Ordinea Lumii Lor dar nu grav. Sunt foarte rare entitatile complet lipsite de CAM.
  
IISUS si LUCIFER sunt FRATI VITREGI.

In aceste Consilii oamenii pot intra in decursul meditatiei. Pot cere si pot primi accese la informatii si sugestii despre indeplinirea M.P. a lor. Discutiile telepatice purtate intre Entitatile din aceste Consilii sau intre Ele si oamenii AFLATI ACOLO nu se supun interdictiior informationale legate de drepturile de acces la informatia akasica.Nimeni din afara acelui Consiliu nu afla ce informatii s-au impartasit acolo. ( !!!! ) . Ierarhia Superioara a Luminii respecta acest drept al acestor Consilii.

Entitatile cu parametrii deosebiti, ECB sau ECM de regula NU primesc MP prin intermediul acestor Consilii. Ele primesc MP direct de la SANTA TREIME.

Sf.Treime a permis creearea si permite existenta acestor Consilii pentru a grabi polarizarea Entitatilor, deci pentru a micsora numarul de evolutii transcendente oscilante la nesfarsit, din care nu se poate deduce progres sau regres dpdv al evolutiei Spirituale. De asemenea acestea evita supraincarcarea Entitatilor Guvernatoare cu probleme minore. (  Minore dar practic INFINIT de multe –) (prin aceea ca in aceste Consilii se judeca Karmele si re-Incarnarile oamenilor obisniuiti). Ambele Consilii , prin conducatorii lor PRIMESC si EXECUTA ORDINE trimise direct de DUMNEZEU si de SF. DUH, respectiv acelea care jaloneaza evolutia Planetei. Razboiul dintre ele este limitat si controlat. ( fenomen similar razboaielor regionale fiebinti din perioara Razboiului Rece ) .

     Dupa valul foarte mare de ENB-uri care in perioada inceputului Epocii Crestine au urcat 3-6 trepte evolutive (ceruri) la o singura incarnare , Dumnezeu a decis sa limiteze la 2 ceruri numarul distanta care poate fi parcursa diferenta de ceruri in care se gaseste Entitatea la 2 judecati consecutive .
     De aceasta noua Lege au profitat si maleficii ,trimitand la reancarnre ENM-uri cu MP foatre negative ( Stalin , Hitler, Dej ) care pentru faptele facute ar fi fost degradate cu mai mult de 2 ceruri ....
      Din cate stiu eu, aceasta lege noua se afla inca in examinarea Sf. Duh si deci se aplica deocamdata doar pentru planeta Pamant si Fiintele ce traiesc pe aceasta.