duminică, 9 martie 2014

IAR U.D.M.R. LA GUVERNARE

Mai multe organizații civice protestează față de cooptarea UDMR la guvernare. Victor Ponta este acuzat că "s-a lăsat şantajat de o formaţiune etnicǎ situatǎ, de-a lungul a peste două decenii, pe o poziţie deschis duşmǎnoasǎ faţă de ideea de stat naţional, independent şi indivizibil şi care propagǎ purificarea etnicǎ de români în localitǎţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş".

Vă prezentăm integral scrisoarea de protest a acestora:
"Protest adresat Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României

Chemare adresată românilor
Organizaţiile civice, culturale şi patriotice mai jos subscrise, membrii şi simpatizanţii acestora, protesteazǎ cu fermitate împotriva acceptării la guvernare a UDMR, împotriva trǎdǎrii intereselor naţionale şi lezǎrii demnitǎţii româneşti prin acceptarea tuturor condiţiilor impuse de UDMR cu o sfidare nemaintâlnitǎ la adresa naţiunii române, condiţii de neacceptat pentru orice stat care se respectă.

Protestul nostru se adreseazǎ, în special, premierului Victor Ponta, 
care s-a lăsat şantajat de o formaţiune etnicǎ situatǎ, de-a lungul a peste două decenii, pe opoziţie deschis duşmǎnoasǎ faţă de ideea de stat naţional, independentşi indivizibil şi care propagǎ purificarea etnicǎ de români în localitǎţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

În cei 24 de anide când există în spaţiul public românesc, UDMR nu a făcut altceva decât ca, prin separarea pe criterii etnice a unităţilor de învăţământ,  să promoveze antiromânismul, ura faţă de români, faţă de statul român şi însemnele sale, faţă de limba română, faţă de valorile culturale româneşti, astfel încât tinerii de etnie maghiarǎ să nu aibă nicio deschidere spre apropierea de români şi românitate.

Protestǎm împotriva faptului cǎ s-a acceptat în mod ruşinos reabonarea lui Kelemen Hunor la funcţia de ministru al Culturii române, pentru cǎ astfel se reia politica unei culturi pe bazǎ de resentiment împotriva românilor, devreme ce noul titular se pronunţǎ deschis împotriva statului naţional român. Kelemen Hunor se poate numi ministrul "culturii antinaționale" şi nu ministrul culturii române. Considerǎm că noua formulǎ guvernamentală a lui Victor Ponta este un atac la stabilitatea politicǎ româneascǎ prin condiţiile ruşinoase pe care le-a acceptat din partea UDMR şi de aici înainte aceastǎ manevrǎ politicǎ se va numi stabilitatea în funcţie a lui Ponta şi USD şi nu stabilitatea politicǎ a României. De fapt, acest act ruşinos de trǎdare nu este decât o continuare a confruntǎrii orgoliilor dintre Ponta şi Antonescu, peste interesul naţional.

Trebuie sǎ se ştie cǎ noi nu suntem impotriva accederii în funcţii guvernamentale a cetǎţenilor de altǎ etnie: maghiari, germani, romi, armeni, evrei, ucraineni etc şî salutǎm cu acest prilej numirea Doamnei Gabriela Szabo în funcţia de ministru al Tineterului şi Sportului. Suntem, însǎ, împotriva accederii în funcţii de stat a celor care nu sunt loiali, cu fidelitate, ţǎrii noastre, România.
Prin aceastǎ acceptare a condiţiilor propuse de UDMR se creezǎ premisele pentru realizarea proiectelor separatiste şi a celor care urmăresc federalizarea României, deci o instabilitate pe termen lung a vieţii naţionale româneşti, încǎ o şansǎ pierdutǎ de stabilizare a unei vieţi normale, în temeiul acceptat de întreaga Europǎ, cel al prieteniei şi armoniei interetnice, mai ales în unele zone din Transilvania (în special în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş), peste dorinţele extremiştilor maghiari.

Menţionăm că şi de această dată comunitatea românească din cele trei judeţe a fost total ignorată, folosită ca monedă de schimb electoral, pusă în faţa unui fapt împlinit, ceea ce este de natură să afecteze grav dăinuirea noastră pe aceste meleaguri strămoşeşti din inima României.

Chemǎm pe toţi cetǎţenii sǎ nu mai voteze pe reprezentanţii unor partide politice care au ca priorităţi orgolii, ambiţii şi interese personale şi nu interesul naţional al României şi al românilor.
Solicităm şi pe această cale, ca la orice dezbateri şi propuneri de proiecte legislative, sau acte normative privind regionalizarea, modificarea Constituţiei, minorităţile naţionale, însemnele regionale etc, mai ales cele privind Transilvania, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş,
să fie consultat pentru a exprima punctul de vedere al celor 400 000 de români din judeţele menţionate".
Sf. Gheorghe, 4 martie 2014

Semnatari:
- Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Preşedinte Prof. Ilie Şandru, Dr. Ioan Lăcătuşu, membru în Comitetul Director al FCRCHM
- Societatea Cultural Patriotică "Avram Iancu" din România, Preşedinte Prof. Victor Bercea
- Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic "Pro Memoria 1940-1945", Preşedinte Prof. univ. dr. ing. Barbu I. Bălan
- Despărţământul Cluj al ASTREI, Preşedinte Prof. univ. dr Mircea Popa, secretar Vasile Lechinţan
- Societatea Culturală PRO MARAMUREŞ „Dragoş Vodă" Cluj – Napoca, Preşedinte Vasile Iuga
- Societatea Culturală Virtus Romana Rediviva, Preşedunte Valeri Toderici
- Asociaţia Culturală "Musica Divina", Deva, jud. Hunedoara, Preşedinte Prof. Mariana Ontanu-Craciun
- Asociaţia Romano –Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş" Bacău, Preşedinte ing. Gheorghe Bejan
- Asociaţia Civic Media preşedinte Victor Roncea
- Asociaţia „Ţara Ianncului – Iubirea mea", Deva, preşedinte fondator Mărginean Ioan Paul
- Fundaţia Culturală „Carpatica", Cluj-Napoca, Preşedinte Arh. Ionel Vitoc
- Uniunea Cultural –Patriotică „Vatra Românească", Cluj-Napoca, Preşedinte ing. Ioan Traian Balotă
- Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retagere din Ministerul
Apărării Naţionale, Filiala Covasna, Preşedinte col (r), Ioachim Grigorescu


articol preluat din ziarul Cotidianul.ro.
http://www.cotidianul.ro/protest-extrem-de-dur-al-ardelenilor-fata-de-tradarea-intereselor-nationale-de-catre-victor-ponta-233418/